Urina Care đã được Bộ y tế chứng nhận

Sản phẩm Urina Care dành cho các trường hợp tiểu đêm, tiểu nhiều được chuyển giao từ Viện nghiên cứu y dược cổ truyền Bách Thảo Dược và đã được Bộ y tế chứng nhận cấp giấy phép lưu hành.

Gửi câu hỏi

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn.