Urina Care đã được Bộ y tế chứng nhận

Sản phẩm Urina Care dành cho các trường hợp tiểu đêm, tiểu nhiều được chuyển giao từ Viện nghiên cứu y dược cổ truyền Bách Thảo Dược và đã được Bộ y tế chứng nhận cấp giấy phép lưu hành.

Gửi phản hồi của bạn

Hãy để lại thông tin để được các chuyên gia tư vấn giúp bạn.